Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πτώχευση μικρού αντικειμένου: ποια είναι η διαδικασία και ποιους αφορά

Δυνάμει πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που συντελέστηκε (Ν. 4738/2020), δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα (οφειλέτες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος ΙΙ)

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, στο οποίο παρουσιάστηκαν μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τα ζητήματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις ένταξης κάποιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος Ι)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων: Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το νέο Νομοσχέδιο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων: Μία κριτική αποτίμηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2017 το νομοσχέδιο για την θέσπιση «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ