Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Τι αλλάζει με τον Νόμο 4540/2018 για τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης

Ο προσφάτως φηφισθείς και δημοσιευθείς Νόμος 4540/2018 επιφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ