Αστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές, Οικογενειακό δίκαιο

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης

Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν πλέον την λύση του συμφώνου συμβίωσης αντί της τέλεσης γάμου. Πράγματι, πρόκειται για μία διαδικασία ιδιαίτερα εύκολη και οικονομική, η οποία δεν απαιτεί εκ των προτέρων γραφειοκρατικές διατυπώσεις, φαντάζοντας μία απλή και συμφέρουσα επιλογή για πολλά ζευγάρια. Σε περίπτωση μάλιστα σύναψης συμφώνου συμβίωσης μεταξύ Έλληνα πολίτη και πολίτη τρίτης χώρας, ο τελευταίος δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα (περισσότερα για την άδεια διαμονής αλλοδαπού, συντρόφου Έλληνα πολίτη, μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

 Επιπλέον πλεονέκτημα του συμφώνου συμβίωσης είναι ότι αν για οποιοδήποτε λόγο το ζευγάρι αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί να εξακολουθήσει την συμβίωσή του, η λύση του είναι μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και οικονομική, η οποία δεν προϋποθέτει την εμπλοκή δικαστηρίων.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ρυθμίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μάλιστα και στα σύμφωνα συμβίωσης που είχαν καταρτιστεί υπό το καθεστώς του Ν. 3719/2008. Πρόκειται για αναγκαστικό δίκαιο και αυτό σημαίνει ότι είναι άκυρες τυχόν συμφωνίες των συμβίων που αποκλείουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα λύσης του συμφώνου ή ορίζουν διαφορετικό τρόπο λύσης αυτού κλπ.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται, λοιπόν, με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Με συμφωνία των μερών: Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται με συμφωνία των μερών που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 7 παρ. 1 παρ. α του Ν. 4356/2015). Ωστόσο, για να λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επιπλέον κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο, όπου έχει καταχωρισθεί και η σύσταση του συμφώνου. Μέχρι την καταχώριση στο ληξιαρχείο, τα μέρη μπορούν ελεύθερα να ανακαλέσουν τις δηλώσεις βούλησής τους. Η συναινετική λύση του συμφώνου γίνεται, επομένως, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η κατάρτισή του.

Β) Μονομερής λύση: Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση του συμβίου, αφού προηγουμένως έχει επιδοθεί στο άλλο μέρος με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση προς συναινετική λύση του συμφώνου και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση αυτή. Με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί η επίδοση της πρόσκλησης και, συνεπώς, ο σύντροφος γνωρίζει ότι επίκειται η μονομερής λύση του συμφώνου, δεν απαιτείται επιπλέον να επιδοθεί σε αυτόν και η συμβολαιογραφική πράξη λύσης. Η λύση, όμως, του συμφώνου δεν ισχύει πριν από την κατάθεση της μονομερούς αυτής συμβολαιογραφικής δήλωσης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί και η σύσταση του συμφώνου συμβίωσης.

Σημειώνεται ότι η μονομερής λύση του συμφώνου συμβίωσης δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένου λόγου και αρκεί και μόνο το γεγονός ότι ένας από τους συμβαλλομένους δεν επιθυμεί την εξακολούθηση της συμβίωσης.

Γ) Σύναψη γάμου: Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται αυτοδικαίως, χωρίς δηλαδή να απαιτούνται αντίστοιχες δηλώσεις βουλήσεως ή άλλες διατυπώσεις δημοσιότητας, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των συμβίων.

Δ) Θάνατος συμβαλλομένων: Από τη φύση του συμφώνου συμβίωσης ως προσωπικής έννομης σχέσης, συνάγεται ότι αυτό λύνεται αυτοδικαίως και με τον θάνατο του ενός ή και των δύο μερών.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει σε κάθε περίπτωση για το μέλλον και όχι αναδρομικά. Επομένως, παύει η ιδιότητα του «συμβίου» με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως υποχρέωση οργάνωσης του κοινού βίου, ιδιότητα κληρονόμου, χρήση επωνύμου του άλλου συμβίου στις κοινωνικές σχέσεις κλπ.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα οικογενειακού δικαίου (επιμέλεια και διατροφή ανηλίκου τέκνου, παραχώρηση οικογενειακής στέγης, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, διαζύγιο, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, υιοθεσίες, υποθέσεις ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *