Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά

Στις 09-07-2018, εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ