Νομικές Συμβουλές

Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 4332/2015, στις 09-07-2018, εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα, στις ως άνω μεταβατικές διατάξεις εμπίπτουν:

α) Αλλοδαποί που κατά την 09η-07-2015 ήταν ήδη ενήλικοι και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως ανήλικοι (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4332/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 ΚΕΙ), είτε ως ενήλικοι (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4332/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ) και

β) Αλλοδαποί που κατά την 09η-07-2015 είχαν ήδη αποφοιτήσει από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4332/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ).

Ενόψει των ανωτέρω, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, ώστε να σπεύσουν άμεσα να καταθέσουν αίτηση για κτήση ελληνικής ιθαγένειας, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, διότι διαφορετικά χάνουν αυτό το δικαίωμα. Σημειώνεται μάλιστα ότι η διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης είναι αρκετά γρήγορη και ευέλικτη σε σχέση με την κοινή διαδικασία της πολιτογράφησης.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις δικαίου αλλοδαπών (άδειες διαμονής, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή απελάσεων κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr