Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του μισθού και των εργαζομένων κρίνεται η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 4488/2017 στα άρθρα 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών: Η νομική προστασία του εργαζομένου

Ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα που απασχολεί τους εντολείς του γραφείου μας είναι η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους από τον εργοδότη τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ