Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά

Στις 09-07-2018, εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση: Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών

Ένας από τους συνηθέστερους τρόπους με τον οποίο μπορεί κάποιος αλλοδαπός να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είναι η πολιτογράφηση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ