Εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, Νομικές Συμβουλές

To επίδομα (δώρο) Πάσχα 2024: Ποιοι το δικαιούνται και μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ενόψει των επικείμενων εορτών του Πάσχα, γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από τους πελάτες του γραφείου μας αναφορικά με το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται, τον χρόνο καταβολής του και τα σχετικά ζητήματα. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε με συνοπτικό τρόπο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων ισχύει, όπως είναι γνωστό, η Υ.Α. 19040/1981, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980. Τις διατάξεις της Υ.Α. 19040/1981 είχε περιλάβει και η από 15.07.2010 Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε, καθώς και πολλές ειδικότερες Σ.Σ.Ε και Δ.Α.

Προϋπόθεση καταβολής επιδόματος (δώρου) Πάσχα 2024 είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης ακριβέστερα) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 30.04.2024. Έτσι:

α. Ολόκληρο το δώρο (μισός μηνιαίος μισθός για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο) δικαιούνται να λάβουν όσοι έχουν απασχοληθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 μέχρι 30.04.2024.

β. Μέρος του δώρου ίσο με 1 ημερομίσθιο ή 1/30 του μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης μέσα στο διάστημα από 01.01.2024 έως 30.04.2024 θα λάβουν όσοι από τους μισθωτούς δεν έχουν απασχοληθεί όλο το χρονικό διάστημα αυτό. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Το 8ήμερο υπολογίζεται με το ημερολόγιο, χωρίς να αφαιρούνται οι Κυριακές και εορτές που εμπίπτουν στο διάστημα από 01.01.2024 μέχρι 30.04.2024. Σημειώνεται ότι δεν αποτελούν χρόνο απασχόλησης και αφαιρούνται από τις 120 ημέρες του διαστήματος οι ημέρες ή τα χρονικά διαστήματα απουσίας των μισθωτών λόγω αδείας άνευ αποδοχών, αδικαιολογήτου απουσίας, απεργίας ή στάσεων εργασίας, καθώς και ασθενείας, εφόσον ο μισθωτός επιδοτήθηκε για τον λόγο αυτό από τον ΕΦΚΑ. Αντιθέτως, θεωρείται ως χρόνος κανονικής απασχόλησης και συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του δώρου το διάστημα ασθενείας για το οποίο δεν υπήρξε επιδότηση από τον ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων και τα τριήμερα (περισσότερα δείτε εδώ).

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες (τακτικές) αποδοχές της 20ης Απριλίου (15η ημέρα πριν από το Πάσχα). Για τους εργαζομένους των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από τις 20.04.2024, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της εργασιακής σχέσης.

Η καταβολή του επιδόματος (δώρου) Πάσχα θα γίνει φέτος την 1η Μαΐου 2024 (Μ. Τετάρτη). Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Σημειώνεται ότι τα επιδόματα εορτών (δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα) αποτελούν αποδοχές και η μη καταβολή τους συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις κατά τον Α.Ν. 690/1945 και τον Ν. 3996/2011. Δεδομένου ότι το απώτερο χρονικό σημείο (δήλη ημέρα) καταβολής του επιδόματος Πάσχα είναι η 30η Απριλίου (κάτι που ισχύει και όταν η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί πριν από την 30.04 και μετά από την 01.01), ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και ως εκ τούτου υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις από την επομένη της 30ης Απριλίου, ήτοι από 01.05.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (απολύσεις, οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, διεκδίκηση υπερωριών και πάσης φύσης εργατικών απαιτήσεων, άκυρη απόλυση, παράσταση σε πάσης φύσεως εργατικές διαφορές, καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός ποσού σύνταξης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κ.ο.κ). Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313 079293 ή με email στο info@siopi-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)*

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *