Νομικές Συμβουλές

Επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων: Ποιοι έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου να τις διενεργούν

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Με δεδομένο ότι πολλοί εντολείς του γραφείου μας απευθύνονται σε εμάς για την μετάφραση εγγράφων τους (λ.χ. πτυχία ξένων γλωσσών, πτυχία πανεπιστημίου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά γάμου, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιατρικά έγγραφα κ.ο.κ), προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σε φορείς ή υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρακάτω θα σας παραθέσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208 – Κώδικας περί Δικηγόρων), κάθε δικηγόρος μπορεί να διενεργεί επίσημες μεταφράσεις από και προς την ελληνική γλώσσα, οι οποίες έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικηγόρος που διενεργεί την μετάφραση βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Έτσι, κάθε μετάφραση εγγράφου από και προς την ελληνική γλώσσα που διενεργείται από δικηγόρο και πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια ή άλλη αρχή, είναι απολύτως έγκυρη και γίνεται αποδεκτή.

Δυνατότητα έκδοσης επικυρωμένων μεταφράσεων έχει και η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2, 3 , 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως ισχύει, καθώς και οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

*Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων (πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικά έγγραφα, τεχνικά έγγραφα, συμβόλαια κλπ) από τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αλβανικά, Ρώσικα, Ουκρανικά, Γεωργιανά, Σκοπιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σέρβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα προς τα Ελληνικά και αντίστροφα. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων πάσης φύσεως με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2313079293 ή με email στο info@siopi-law.gr*

 

Δάφνη I. Σιώπη

Δικηγόρος LLM

Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη

Τ. 2313 079293, 6977 568673

Ε. info@siopi-law.gr, dsiopi@siopi-law.gr