Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πώς αμοίβεται η εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες

Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και για αυτήν υπάρχουν ειδικές διατάξεις δημόσιας τάξης, οι οποίες απαγ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: Προστασία εργαζομένου και προϋποθέσεις για την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου

Η σύμβαση εργασίας, ως διαρκής ενοχική σχέση, μπορεί να συναφθεί είτε για ορισμένο είτε για αόριστο χρόνο. Ο προσ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ