Επιθεώρηση Εργασίας: Ποιος είναι ο ρόλος της και πώς μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους στην διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων;

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι μία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, βάσει του Ν. 4808/2021 και η λειτουργία της ορίστηκε ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: Τι δικαιούνται όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, ορίζεται ότι στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρού...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι είναι και ποιες επιχειρήσεις αφορά

Με το άρθρο 74 του Ν. 4808/2021 θεσμοθετήθηκε η «ψηφιακή κάρτα εργασίας», δηλαδή η υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρον...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση υπερεργασίας και υπερωρίας

Ιδιαίτερα συχνά καλούμαστε από εντολείς του γραφείου μας να υπολογίσουμε το ύψος των αποδοχών που δικαιούνται για...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταβολή πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. από τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 5078/2023)

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από την εργασία του: Πότε θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση

Με τον πρόσφατο νόμο 5053/2023, ρυθμίστηκε νομοθετικά η αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζομένου ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Κατά γενική παραδοχή, σε περιόδους έντονης οικονομικής αλλά και κοινωνικής δυσπραγίας, η πολιτεία αναζητά όσο το ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων και λοιπών συγγενών: Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας

Δικαιούχοι Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γονείς, συζύγους και αδ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η καταχρηστική απόλυση μετά τον Ν. 4808/2021

Στην ελληνική έννομη τάξη η καταγγελία μίας σύμβασης εργασίας δεν συνδέεται με την ύπαρξη ορισμένων ή ορισμένης β...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το νέο καθεστώς της χορήγησης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη προσφάτως, ορίζεται το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννιά μηνών στον πατέρα

Το άρθρο 43 του Ν. 4997/2022 προβλέπει ότι η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια πρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Επίσχεση εργασίας και επίδομα επίσχεσης εργασίας από την ΔΥΠΑ

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και για το οποίο αναζητούν την συμβουλή του γρα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του μετά τον Ν. 5053/2023

Ο εργαζόμενος δύναται και ο ίδιος να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε αντίθεση με την καταγγε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα ποσά που λαμβάνουν

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τον ασφαλιζόμενο είτε για να θεμελιώσε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συμβάσεις εργασίας “κατά παραγγελία”: τι είναι και τι προβλέφθηκε με τον Ν. 5053/2023

Με τον πρόσφατο νόμο 5053/2023 εισήχθη στην νομοθεσία μας σαν έννοια η σύμβαση εργασίας «κατά παραγγελία», ρύθμισ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ