Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη: Προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής και εργασίας Ευρωπαίων πολιτών στην Ελλάδα

Οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται κάποια θεώρηση εισόδου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος ΙΙ)

Το παρόν άρθρο αποτελεί το δεύτερο μέρος του άρθρου με τα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων για την άδεια παραμονής λόγω αγοράς ακινήτου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος Ι)

Το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 παρέχει την δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ύψους τουλάχιστον 250.000 Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014): Τι αλλάζει μετά τον Νόμο 4540/2018

Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 Ν. 4251/2014) χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε) οι οποίοι διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι αλλάζει με τον Νόμο 4540/2018 για τις άδειες διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης

Ο προσφάτως φηφισθείς και δημοσιευθείς Νόμος 4540/2018 επιφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς του εξωτερικού, απογόνους Ελλήνων πολιτών: Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Στις μέρες μας η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες των ομογενών του εξωτερικού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λήξη προθεσμίας για κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης στις 09-07-2018: Ποιους αφορά

Στις 09-07-2018, εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο μέσω δικαστικής αποφάσεως λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ