Τι δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση υπερεργασίας και υπερωρίας

Ιδιαίτερα συχνά καλούμαστε από εντολείς του γραφείου μας να υπολογίσουμε το ύψος των αποδοχών που δικαιούνται για...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταβολή πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. από τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 5078/2023)

Ως γνωστόν, ο Νόμος 5078/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα στο θεσμικό πλα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκ περιτροπής εργασία και μονομερής επιβολή της από τον εργοδότη

Κατά γενική παραδοχή, σε περιόδους έντονης οικονομικής αλλά και κοινωνικής δυσπραγίας, η πολιτεία αναζητά όσο το ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων και λοιπών συγγενών: Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας

Δικαιούχοι Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γονείς, συζύγους και αδ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το νέο καθεστώς της χορήγησης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη προσφάτως, ορίζεται το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννιά μηνών στον πατέρα

Το άρθρο 43 του Ν. 4997/2022 προβλέπει ότι η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια πρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Επίσχεση εργασίας και επίδομα επίσχεσης εργασίας από την ΔΥΠΑ

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και για το οποίο αναζητούν την συμβουλή του γρα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα ποσά που λαμβάνουν

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τον ασφαλιζόμενο είτε για να θεμελιώσε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Υποβολή αίτησης χορήγησης σύνταξης: Χρειάζομαι δικηγόρο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, μολονότι μπορεί να φαίνεται μία απλή διαδικασία, σε πολλές περιπτώσεις μπο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ