Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η εξέταση των λόγων δημόσιας τάξης κατά την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας

Ως γενική προϋπόθεση για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ορίζεται σύμφ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ψηφίστηκε ο νόμος για την μαζική νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Στις 19.12.2023 ψηφίστηκε από την Βουλή η διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες παράνομους αλλοδα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται και πότε καταβάλλεται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστου...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μαζική νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών: Αναμένεται η θέσπιση νέου τύπου άδειας διαμονής για παράνομους αλλοδαπούς

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στις 15.12.2023 στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα: Με ποιες προϋποθέσεις είναι επιτρεπτές;

Η επιλογή της ορισμένης διάρκειας (σε σύγκριση με την αόριστη διάρκεια) σε μία σύμβαση εργασίας συχνά ενέχει την ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πτώχευση μικρού αντικειμένου: ποια είναι η διαδικασία και ποιους αφορά

Δυνάμει πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που συντελέστηκε (Ν. 4738/2020), δίνεται η δυνατότητα σε πρόσωπα (οφειλέτες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ): Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία αποτελεί έναν σχετικά νέο τύπο εταιρίας, ο οποίος απευθύνεται ως επί το πλείστον...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Υποβολή αίτησης χορήγησης σύνταξης: Χρειάζομαι δικηγόρο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, μολονότι μπορεί να φαίνεται μία απλή διαδικασία, σε πολλές περιπτώσεις μπο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι όροι και η διαδικασία για την προκαταβολή σύνταξης

Με το άρθρο 34 του ν. 4778/2021 (που προσέθεσε άρθρο 7Α στον ν. 4387/2016) θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για τη χορήγ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ετήσια άδεια αναψυχής εργαζομένων («κανονική άδεια»)

Με τον όρο «άδεια αναψυχής» εννοούμε την παροχή στον εργαζόμενο για κάθε ημερολογιακού έτους ελεύθερου χρόνου με ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Παρενόχληση στην εργασία (mobbing): Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του εργαζομένου

Ολοένα και συχνότερα παρατηρείται στην εποχή μας το φαινόμενο της ηθικής – ψυχολογικής παρενόχλησης στην εργασία ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συνταξιοδότηση με διατάξεις Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ): Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Η ισχύουσα νομοθεσία περιέχει ευνοϊκές διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, δίνοντάς τους την δυνατό...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα και άδεια διαμονής στην Ελλάδα λόγω συμφώνου συμβίωσης 

Το σύμφωνο συμβίωσης θεσπίστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά σαν θεσμός κατά το έτος 2008 και αποτέλεσε μεγάλη καιν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αλλαγή κύριου ονόματος: Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και με ποια διαδικασία

Ένα από τα πλέον συχνά ζητήματα που απασχολεί εντολείς του γραφείου μας και για το οποίο απευθύνονται σε εμάς είν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Τηλεργασία: Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένου

Ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα εργατικού δικαίου, ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 αλλά και μετά, είναι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ