Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ: Ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις γίνεται

Οι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία τους ή την απασχόλησή τους έχουν το ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πώς αμοίβεται η εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες

Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και για αυτήν υπάρχουν ειδικές διατάξεις δημόσιας τάξης, οι οποίες απαγ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: Προστασία εργαζομένου και προϋποθέσεις για την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου

Η σύμβαση εργασίας, ως διαρκής ενοχική σχέση, μπορεί να συναφθεί είτε για ορισμένο είτε για αόριστο χρόνο. Ο προσ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προστασία του σήματος και της επωνυμίας της επιχείρησής σας

Στο πλαίσιο του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί στην σύγχρονη αγορά, ιδίως μετά την ραγδαία εξάπλωση της χρήση...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Privacy Policy) σε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) B2C

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρήθηκε ιδίως μετά την εξάπλωση του ιού Covid-19 κατέστησε πλέον εξαι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής για ψηφιακούς νομάδες (digital nomads): Τι αλλάζει από 01.01.2024 (Ν. 5038/2023)

Μεγάλη καινοτομία στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία αποτέλεσε η θεσμοθέτηση μίας νέας κατηγορίας εθνική...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας: Προϋποθέσεις και Διαδικασία

Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας υπηρετεί την ανάγκη της γυναίκας να αποκτήσει παιδί, όταν η ίδια δεν δύναται ν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Ο νέος Μεταναστευτικός Κώδικας (Ν. 5038/2023 – πρώην Ν. 4251/2014, με ισχύ από 01.01.2024), διατηρώντας σταθερό τ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πώς αμοίβεται η νυχτερινή εργασία (επίδομα νυκτερινής εργασίας)

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Π.Δ. 80/2022, οι εργαζόμενοι κάθε φύσεως (υπάλληλοι, υπηρέτες και εργατοτεχνίτες) των...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη αναπηρίας λόγω κοινής νόσου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4997/2022: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δυνάμει του Ν. 4997/2022, προστέθηκε νέο άρθρο 11Α στον Ν. 4387/2016, δυνάμει του οποίου ρυθμίστηκαν κατά τρόπο ε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (εννιάμηνη άδεια) βάσει των νέων ρυθμίσεων: Όλο το πλαίσιο για τα δικαιώματα της νέας εργαζόμενης μητέρας

Μία πολύ συνηθισμένη ερώτηση που έχουν οι εργαζόμενες νέες μητέρες, που απευθύνονται στο γραφείο μας, είναι σχετι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η επαναφορά των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα δυνάμει του Ν. 5053/2023: Όλο το πλαίσιο και οι μισθολογικές συνέπειες για τους εργαζομένους

Το άρθρο 33 του πρόσφατου Ν. 5053/2023 όρισε ότι από 1η.01.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ