Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες: Ψηφίστηκε η νέα ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πώς διασφαλίζεται η ταχύτερη απονομή της σύνταξης

Αποσκοπώντας στην επίσπευση του χρόνου απονομής των συντάξεων, ο νομοθέτης θέσπισε την διαδικασία της έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές, νομίμους εκπροσώπους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές αλλοδαπών εταιρειών με υποκατάστημα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4251/2014, προβλέπεται ότι…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η έννοια της «συνεπιμέλειας» βάσει του Ν. 4800/2021: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο στο πεδίο της ρύθμισης των σχέσεων γονέων και τέκνων

Ο πρόσφατος νόμος 4800/2021 επέφερε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο και, συγκεκριμένα, στις σχέσεις γονέων και τέκνων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ηλεκτρονική ανανέωση αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής του Ν. 4251/2014 και του Π.Δ. 106/2007

Μεγάλη καινοτομία εισήχθη με την υπ’ αριθμόν 374365/2021 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ψηφιακούς νομάδες (Digital nomads): Όλες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Μεγάλη καινοτομία αποτελεί η πρόσφατη θεσμοθέτηση μίας νέας κατηγορίας εθνικής θεώρησης εισόδου (visa τύπου D) για ψηφιακούς νομάδες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά από τις 15.04.2021

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έθεσε σε λειτουργία την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Τι ισχύει για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μετά το διαζύγιο

Συχνά απασχολεί πολλούς εντολείς του γραφείου μας που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου ο τρόπος ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ