Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αλλαγή ταυτότητας φύλου: Όλες οι προϋποθέσεις και η ακολουθούμενη διαδικασία μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις

Δυνάμει του πρόσφατου Νόμου 4491/2017, δίνεται πλέον η δυνατότητα νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση: Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών

Ένας από τους συνηθέστερους τρόπους με τον οποίο μπορεί κάποιος αλλοδαπός να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είναι η πολιτογράφηση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης, δίνεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα πολίτες εκτός ΕΕ που αποτελούν οικονομικά ανεξάρτητα άτομα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Προϋποθέσεις τοποθέτησης συστήματος βιντεοσκόπησης (καμερών) εξωτερικά από την είσοδο διαμερίσματος

Το ζήτημα της τοποθέτησης βιντεοσκόπησης στην είσοδο διαμερισμάτων / γραφείων απασχολεί μεγάλο αριθμό πολιτών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα των μελών της οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου που διαμένει νόμιμα στην χώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ολική διαγραφή χρέους για άνεργο δανειολήπτη χωρίς ορισμό νέας δικασίμου από το Ειρηνοδικείο Βέροιας

Μεγάλη επιτυχία για το γραφείο μας αποτέλεσε η έκδοση της υπ’ αριθμόν 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που χειρίστηκε εξ ολοκλήρου το γραφείο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του μισθού και των εργαζομένων κρίνεται η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 4488/2017 στα άρθρα 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η προστασία της εγκύου εργαζομένης στην ελληνική εργατική νομοθεσία

Η ιδέα της προστασίας της μητρότητας είναι διάχυτη στην ελληνική εργατική νομοθεσία, αποσκοπώντας στην διαφύλαξη της υγείας της μητέρας και του νεογνού, καθώς και στην διευκόλυνση της άσκησης των μητρικών καθηκόντων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι έννοιες της “υπερεργασίας” και της “υπερωρίας” και η νομική προστασία του εργαζομένου

Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη ανάγκη για εργασία στις μέρες μας έχει οδηγήσει πολλούς εργαζομένους στο να αναγκάζονται να δεχτούν ιδιαίτερα επιβαρυντικούς όρους εργασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η νομική διάσταση της παρένθετης μητρότητας

Στις μέρες μας πολλά είναι τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους που προσφέρει η ιατρική επιστήμη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Απόφαση διοικητικής απέλασης και επιστροφής αλλοδαπού: Προϋποθέσεις, συνέπειες και έννομη προστασία

Ενόψει των εκρηκτικών διαστάσεων που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό κύμα στην Ελλάδα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αλλοδαποί εντολείς του γραφείου μας συλλαμβάνονται λόγω μη νόμιμης διαμονής τους στην χώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ