Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ολική διαγραφή χρέους για άνεργο δανειολήπτη χωρίς ορισμό νέας δικασίμου από το Ειρηνοδικείο Βέροιας

Μεγάλη επιτυχία για το γραφείο μας αποτέλεσε η έκδοση της υπ’ αριθμόν 362/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που χειρίστηκε εξ ολοκλήρου το γραφείο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς

Ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του μισθού και των εργαζομένων κρίνεται η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 4488/2017 στα άρθρα 623 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η προστασία της εγκύου εργαζομένης στην ελληνική εργατική νομοθεσία

Η ιδέα της προστασίας της μητρότητας είναι διάχυτη στην ελληνική εργατική νομοθεσία, αποσκοπώντας στην διαφύλαξη της υγείας της μητέρας και του νεογνού, καθώς και στην διευκόλυνση της άσκησης των μητρικών καθηκόντων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οι έννοιες της “υπερεργασίας” και της “υπερωρίας” και η νομική προστασία του εργαζομένου

Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη ανάγκη για εργασία στις μέρες μας έχει οδηγήσει πολλούς εργαζομένους στο να αναγκάζονται να δεχτούν ιδιαίτερα επιβαρυντικούς όρους εργασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η νομική διάσταση της παρένθετης μητρότητας

Στις μέρες μας πολλά είναι τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους που προσφέρει η ιατρική επιστήμη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Απόφαση διοικητικής απέλασης και επιστροφής αλλοδαπού: Προϋποθέσεις, συνέπειες και έννομη προστασία

Ενόψει των εκρηκτικών διαστάσεων που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό κύμα στην Ελλάδα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αλλοδαποί εντολείς του γραφείου μας συλλαμβάνονται λόγω μη νόμιμης διαμονής τους στην χώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Αλλαγή επωνύμου και κύριου ονόματος: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Δεν είναι λίγοι οι εντολείς του γραφείου μας που επιθυμούν να ενημερωθούν αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία μεταβολής του επωνύμου ή του κύριου ονόματός τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και διαδικασία

Ενόψει των δυσχερειών και των καθυστερήσεων που παρουσιάζει στην πράξη η διαδικασία της κρατικής υιοθεσίας, δεν είναι λίγοι οι ενδιαφερόμενοι θετοί γονείς που στρέφονται στην εναλλακτική της ιδιωτικής υιοθεσίας….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα σε μέλη οικογένειας Έλληνα (σύζυγος, τέκνα, ανιόντες): Προϋποθέσεις και διαδικασία

Ο νόμος (Ν. 4251/2014) παρέχει την δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού: Προϋποθέσεις, διαδικασία και έννομα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 1439 ΑΚ), καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί ισχυρά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Θεώρηση εισόδου (VISA) για είσοδο και παραμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα: Είδη και προϋποθέσεις χορήγησης

Σε περίπτωση που κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε) επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με θεώρηση εισόδου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η δραστηριότητα του γονέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και η επίδρασή της στο ζήτημα της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας έχει λάβει εκρηκτικές και γενικευμένες διαστάσεις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Ενδοοικογενειακή βία: Η νομική αντιμετώπιση του φαινομένου και οι τρόποι προστασίας του θύματος

Η άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής στο πλαίσιο οικογενειακών ή απλώς συντροφικών σχέσεων αποτελεί δυστυχώς ένα φαινόμενο που έχει προσλάβει ιδιαίτερα σημαντικές εκτάσεις στην χώρα μας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης

Το άρθρο 19 του Νόμου 4251/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.23 Ν.4332/2015, ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα για «εξαιρετικούς λόγους»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος ΙΙ)

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, στο οποίο παρουσιάστηκαν μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τα ζητήματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις ένταξης κάποιας επιχείρησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Όλη η διαδικασία για την ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων βάσει του Νόμου 4469/2017 μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις (Μέρος Ι)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής λόγω συμφώνου συμβίωσης: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων

Ενόψει του ότι ολοένα και περισσότεροι εντολείς του γραφείου μας ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ