Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του ανηλίκου τέκνου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων

Η αλλαγή της κατοικίας του ανηλίκου τέκνου είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ των διαζευ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η καταχρηστική απόλυση μετά τον Ν. 4808/2021

Στην ελληνική έννομη τάξη η καταγγελία μίας σύμβασης εργασίας δεν συνδέεται με την ύπαρξη ορισμένων ή ορισμένης β...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Το νέο καθεστώς της χορήγησης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη προσφάτως, ορίζεται το νέο καθεστώς χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννιά μηνών στον πατέρα

Το άρθρο 43 του Ν. 4997/2022 προβλέπει ότι η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια πρ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Επίσχεση εργασίας και επίδομα επίσχεσης εργασίας από την ΔΥΠΑ

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και για το οποίο αναζητούν την συμβουλή του γρα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του μετά τον Ν. 5053/2023

Ο εργαζόμενος δύναται και ο ίδιος να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Σε αντίθεση με την καταγγε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα μετά τις σπουδές για αναζήτηση εργασίας

Ένα από τα συχνότερα ζητήματα που απασχολεί τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια διαμονής γι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα ποσά που λαμβάνουν

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης

Πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τον ασφαλιζόμενο είτε για να θεμελιώσε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Συμβάσεις εργασίας “κατά παραγγελία”: τι είναι και τι προβλέφθηκε με τον Ν. 5053/2023

Με τον πρόσφατο νόμο 5053/2023 εισήχθη στην νομοθεσία μας σαν έννοια η σύμβαση εργασίας «κατά παραγγελία», ρύθμισ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άρθρο 193 Ν. 5078/2023: Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών

Με το άρθρο 193 του Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄211/20.12.2023), εισάγεται ένας νέος τύπος άδειας διαμονής στην Ελλάδα γι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ψηφιακούς νομάδες: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων

Η Ελλάδα αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή για πρόσωπα που εργάζονται εξ α...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Απασχόληση αλλοδαπού πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Ο Κώδικας Μετανάστευσης στο άρθρο 23 ορίζει τις προϋποθέσεις για την απασχόληση κάποιου πολίτη τρίτης χώρας σε ερ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάφνη Σιώπη. Δικηγορικό γραφείο.

Η εξέταση των λόγων δημόσιας τάξης κατά την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας

Ως γενική προϋπόθεση για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ορίζεται σύμφ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ